Rökraket ARBETE PÅGÅR!!!!

Rökraket ARBETE PÅGÅR!!!!

Avger tjock rök som försämrar sikten vid nedslagsplatsen.x 3 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Metallfragment

80 x
Metallfragment

Krut

200 x
Krut

Lågkvalitetsbränsle

25 x
Lågkvalitetsbränsle

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallfragment

40 x
Metallfragment

Krut

100 x
Krut

Lågkvalitetsbränsle

12 - 13 x
Lågkvalitetsbränsle