Đạn cháy dành cho Súng ngắn

Đạn cháy dành cho Súng ngắn

Loại đạn có tốc độ bắn chậm và gây ra sát thương dạng lửa Có khả năng thấp để tạo thành đám cháyx 128 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 2

Yêu cầu bàn làm việc cấp 2

Kim loại

10 x
Kim loại

Thuốc súng

10 x
Thuốc súng

Sulfur

5 x
Sulfur

Nhiên Liệu Cấp Thấp

1 x
Nhiên Liệu Cấp Thấp

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

5 x
Kim loại

Thuốc súng

5 x
Thuốc súng

Sulfur

2 - 3 x
Sulfur

Nhiên Liệu Cấp Thấp

0 - 1 x
Nhiên Liệu Cấp Thấp