Đạn HV cho Súng ngắn

Đạn HV cho Súng ngắn

Loại đạn có tốc độ bắn cao , giật và gây sát thương lớn hơn một chút khi bắn ở tầm xax 128 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 2

Yêu cầu bàn làm việc cấp 2

Kim loại

10 x
Kim loại

Thuốc súng

20 x
Thuốc súng

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

5 x
Kim loại

Thuốc súng

10 x
Thuốc súng