Tên lửa tốc độ cao

Tên lửa tốc độ cao

Tên lửa tốc độ cao , tự hành trong tầm gần đến trung Gây sát thương văng lớn khi va chạm , nhưng thấp hơn so với Tên lửa thườngx 3 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 2

Yêu cầu bàn làm việc cấp 2

Ống kim loại

1 x
Ống kim loại

Thuốc súng

100 x
Thuốc súng

Recycle

Tái chế

Recycle

Ống kim loại

0 - 1 x
Ống kim loại

Thuốc súng

50 x
Thuốc súng