SAM đạn

SAM đạn

Đạn dược cho một trang Sam, Tên lửa này chứa một hệ thống dẫn đường thô sơ để giúp nó di chuyển qua những cơn gió mạnh.x 1000 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 2

Yêu cầu bàn làm việc cấp 2

Ống kim loại

1 x
Ống kim loại

Thuốc súng

30 x
Thuốc súng

Recycle

Tái chế

Recycle

Ống kim loại

0 - 1 x
Ống kim loại

Thuốc súng

15 x
Thuốc súng